Banner Mobile Image
Image 2022 09 27 T10 45 12

Outplacement

Prepúšťanie zamestnancov v spoločnosti predstavuje ťažké rozhodnutie pre zamestnávateľa a obrovskú zmenu pre zamestnanca. V tomto náročnom období je vhodné ukázať, že zamestnávateľ a zamestnanec tvoria jeden tím. Ako poskytnúť prepusteným zamestnancom a tímom odbornú podporu? Odpoveďou je služba outplacement.

Náročný proces s podporou odborníkov

Spoločnosť Cpl sa už mnoho rokov špecializuje na služby outplacementu a podporu kariéry zamestnancov vo všetkých jej fázach. Náš interný outplacementový program sa začína individuálnou prípravou vedúcich pracovníkov v spoločnosti klienta, ktorí budú zodpovední za samotný proces prepúšťania v danej organizácii. Klienti spoločnosti Cpl Jobs sa tak môžu spoľahnúť nielen na podporu prepustených, ale aj na odbornú prípravu a plánovanie aktivít pre manažérov v oblasti komunikácie a náročných rozhovorov so zamestnancami.

Pri realizácii procesu outplacementu v spoločnosti klienta prikladáme veľký význam aj vypracovaniu podrobnej analýzy profilu spoločnosti klienta a potrieb a ašpirácií prepustených ľudí. Poradcovia spoločnosti Cpl Jobs vždy pripravia individuálny program outplacementu, pričom zohľadnia potreby prepustenej osoby alebo špecifiká skupiny, ktorej sa zníženie počtu zamestnancov týka. Tieto činnosti umožňujú efektívne prispôsobiť nástroje odbornej prípravy, ktoré budú schopné podporiť zamestnanca pri plánovaní novej profesijnej dráhy. Ide o proces, v rámci ktorého sú prepustení zamestnanci vedení krok za krokom, kým si nenájdu nové zamestnanie.

Spoločnosť Cpl ponúka dve formy outplacementu:

  1. Individuálny outplamenet - odporúča sa najmä pre účastníkov na úrovni špecialistov a stredného a vyššieho manažmentu.

  2. Skupinový outplacement - zahŕňa skupinové workshopy zamerané na prípravu účastníkov na rýchle nájdenie nového zamestnania.


Okrem iného Cpl ponúka svojim klientom školenia zamerané na zvládanie ťažkých emócií, budovanie sebapoznania vlastného potenciálu a motivácie, rozhovory bez tajomstiev a ďalšie workshopy prispôsobené skupine účastníkov.

Outplacement program pripravený spoločnosťou Cpl zahŕňa:

  • detailnú analýzu kompetencií zamestnanca,

  • pomoc pri písaní/editovaní CV,

  • prípravu na pracovný pohovor,

  • analýzu trhu práce a identifikáciu potenciálnych spoločností, v ktorých sa zamestnanec môže uchádzať o prácu,

  • budovanie siete obchodných kontaktov na profesionálnych portáloch,

  • vytváranie povedomia zamestnancov, ktorí si budujú vlastnú kariérnu cestu.

Outplacement je nástroj, ktorého cieľom je predovšetkým poskytnúť prepustenej osobe potrebnú podporu - psychologickú aj vecnú. Pri vedomom používaní môže výrazne zmierniť dôsledky procesu prepúšťania a skrátiť obdobie hľadania nového zamestnania. Zamestnávateľ, ktorý sa stará o svojich zamestnancov v záverečnej fáze zamestnania, vždy získava nielen v očiach bývalých zamestnancov, ale aj budúcich zamestnancov na trhu.

Hľadáte poskytovateľa outplacementu?
Obráťte sa na nás!