Banner Mobile Image
Image 2022 09 26 T15 29 36

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Outsourcing náborového procesu

Hľadanie skutočných talentov na trhu práce si vyžaduje veľa času a nákladov v procese náboru. Bez riadne vyvinutej štruktúry ľudských zdrojov v rámci organizácie a nástrojov na efektívne preverovanie a vyhľadávanie zamestnancov môžu byť náklady na nábor odborníkov z rôznych odvetví pre organizácie veľmi vysoké. Preto spoločnosť Cpl ponúka svojim klientom komplexnú službu RPO (Recruitment Process Outsourcing), ktorá poskytuje možnosť preniesť proces náboru čiastočne alebo úplne z klientskej spoločnosti na spoločnosť Cpl. RPO riešenia pripravené spoločnosťou Cpl priamo zefektívňujú činnosť klientskej spoločnosti a dávajú jej možnosť sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť, čo jej zaručuje konkurenčnú výhodu na trhu.

RPO - viac ako len nábor zamestnancov

 

Outsourcing náborového procesu – viac ako len nábor zamestnancov

Outsourcing náborového procesu je viac ako len nábor zamestnancov v čase vysokého dopytu. Cieľom služby je tiež zefektívniť celý proces náboru v rámci organizácie. Súčasťou služby RPO spoločnosti Cpl je proces náboru, ktorý je rozšírením interného oddelenia ľudských zdrojov, či už v rámci klientskej spoločnosti alebo mimo nej.

V záujme čo najlepšieho poskytovania služieb dôsledne spolupracujeme s tímom ľudských zdrojov, ako aj s manažérmi a vedúcimi pracovníkmi, aby sme vypracovali obchodné ukazovatele, ktoré sú pre úspech klientskej spoločnosti najdôležitejšie. Ponúkame komplexný plán spolupráce založený na trvalo udržateľnom rozvoji strategických postupov náboru - navrhnuté riešenia neustále monitorujeme a optimalizujeme.

Spoločnosť Cpl ako poskytovateľ služieb RPO riadi každú fázu náborového procesu a preberá zodpovednosť za výsledky - všetko prebieha v spolupráci s náborovým manažérom alebo inou osobou určenou zo strany klienta. Prvou časťou spolupráce je dôkladná analýza náborových potrieb klienta s cieľom pochopiť štruktúru zamestnania a firemnú kultúru, na základe ktorej sa určia vlastnosti požadovaného kandidáta na obsadzovanú pozíciu. Potom naši špecialisti prispôsobia službu RPO individuálnym potrebám klienta a vyberú vhodnú stratégiu získavania zdrojov pre plánovaný nábor kandidátov na určené pozície. Spoločnosť Cpl preberá plnú zodpovednosť za overenie dôveryhodnosti a kvalifikácie uchádzača, oficiálne prijatie ponuky, zmluvné záležitosti a niekedy aj uvedenie zamestnanca do novej pozície - tzv. onboarding.

Cpl Jobs má mnohoročné skúsenosti s poskytovaním služieb RPO klientom. Predovšetkým v prípade rozsiahlejších náborových procesov, ako napr. náboru pracovníkov pre novovybudované tímy v IT, SSC alebo v odvetví call centier, ale taktiež pri nábore pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé projekty vrátane pravidelného interného náboru v spoločnosti klienta. Pri práci s našimi klientmi implementujeme RPO riešenia, ktoré spĺňajú jedinečné potreby každej organizácie, ktorej poskytujeme podporu.

Časti služby RPO

  1. Plánovanie náborového procesu

  2. Získavanie talentov na trhu

  3. Výber uchádzačov

  4. Využitie psychometrických nástrojov

  5. Verifikácia osôb poskytujúcich uchádzačom referencie

  6. Prijatie uchádzača do zamestnania a adaptačný proces

Chcete sa o outsourcingu náborového procesu dozvedieť viac?


Kontaktujte nás!