Banner Mobile Image
Banner Default Image

Speaking up

Speaking up

Cpl sa zaväzuje dodržiavať najvyššie možné normy vo svojej činnosti ako agentúra pre nábor a riešenia talentov a zároveň ako zamestnávateľ. Cpl rovnako zdôrazňuje otvorené prostredie a kultúru plnej zodpovednosti, kde nielen zamestnanci sú povzbudzovaní vyjadriť svoj názor, ale aj tí mimo organizácie (napr. uchádzači o zamestnanie, bývalí zamestnanci, bývalí pracovníci agentúry, klienti alebo dodávatelia). 'Hovorenie o problémoch' sa vzťahuje na oznámenia podozrení z nezákonného konania v súvislosti s Cpl a jeho obchodnými aktivitami, známe aj ako odhaľovanie informácií alebo chránené oznámenie.

Naše záväzky voči etickým praktikám zahŕňajú poskytovanie bezpečného spôsobu, ako podať chránené oznámenie prostredníctvom nášho portálu Hovorenie o problémoch. Kliknite na venovaný odkaz tu a získajte prístup k nášmu portálu.