Banner Mobile Image
Banner Default Image

Vyhľadávanie vedúcich pracovníkov

Nábor vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov

Potrebujete efektívne osloviť špecifickú skupinu skúsených odborníkov a obsadiť vyššie alebo manažérske pozície vo Vašej spoločnosti? Nie ste si istí, ako prilákať a motivovať kandidátov, ktorí zrejme v súčasnej chvíli ani neuvažujú o zmene zamestnania? Zároveň vám záleží na zachovaní diskrétnosti a získaní tých najlepších odborníkov? Pokiaľ áno, potom je pre Vás ideálnou voľbou služba Executive Search!

Nábory na vedúce, manažérske alebo vysoko špecializované pozície majú podstatný vplyv na budúci rozvoj a smerovanie organizácie. Pre nájdenie kľúčových kandidátov na tieto pozície je nevyhnutná odbornosť, hlboké znalosti trhu a individuálny prístup ku každému náborovému procesu.

 

Efektívnosť metódy vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Predpokladom úspešnej realizácie procesu Executive Search je úplné pochopenie špecifík klienta, obchodných potrieb spoločnosti a konkrétnej pozície, na ktorú sa budú kandidáti hľadať. Rovnako dôležité je vypracovanie profilu kandidáta spolu s klientom, ako aj analýza trhu a stanovenie ciest, ako osloviť správnych ľudí na trhu.

Zamestnanci Cpl vedia, aké dôležité je, najmä v oblasti Executive Search, starať sa o potreby oboch strán: kandidáta a klienta, a vybudovať medzi nimi vzťah, ktorý sa v konečnom dôsledku premietne do plodného a dlhodobého profesionálneho partnerstva.

 

Náborový proces ako súčasť služieb vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Náborový proces v rámci služby vyhľadávania vedúcich pracovníkov pozostáva z nasledujúcich úrovní:

  1. z detailnej analýzy potrieb klienta,

  2. z budovania stratégie projektu,

  3. z hĺbkového prieskumu trhu práce v súvislosti s vyhľadávanými odborníkmi,

  4. z náborového procesu a výberu najlepších uchádzačov, ktorý je založený na psychometrických nástrojoch,

  5. zo stretnutia s vybranými uchádzačmi,

  6. z osobnej prezentácie užšieho výberu uchádzačov,

  7. z overenia referencií odporúčaných uchádzačov,

  8. z činností hodnotiaceho a rozvojového centra/alebo z Lumin testu ako dodatočného nástroja na overenie súladu,

  9. z ponuky a podpory pri rokovacom procese medzi uchádzačom a našim klientom,

  10. z ukončenia náborového procesu, hodnotenia procesu.

Zabezpečujeme úplnú diskrétnosť komunikácie medzi stranami a v prípade kľúčových informácií aj podpísanie NDA.
Odborníci Cpl vám poskytnú odbornú podporu, prístup na trh a prvotriednu sieť kontaktov. Chcete sa dozvedieť viac o našich službách vyhľadávania manažérov?
Kontaktujte nás teraz!

Kontaktujte nás