Banner Mobile Image
Banner Default Image

Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov

Zvýšený dopyt po dočasnej pracovnej sile, dovolenková sezóna, pracovná neschopnosť alebo dodatočný projekt v spoločnosti – to sú situácie, v ktorých sa oplatí využiť dočasný nábor zamestnancov. Skúsení Cpl konzultanti spolupracujú s klientom a spoločne pracujú na vytvorení najlepších krátkodobých, ako aj dlhodobých riešení, ktoré vychádzajú z obchodných potrieb klienta.

Táto služba umožňuje stálu kontrolu miery zamestnanosti a zavedenie flexibilných foriem spolupráce so zamestnancami v závislosti od potrieb. Prirodzené prispôsobovanie počtu pozícií v závislosti od pracovnej záťaže sa premieta do výrazných úspor v rozpočte spoločnosti.

Cpl konzultanti sú počas náborového procesu v kontakte so zástupcami klienta, aby našli uchádzačov s požadovanými kompetenciami, verifikovali a uskutočnili pohovor. Cieľom je úspešne najať vhodného zamestnanca, ktorý je pripravený na dočasnú prácu.

 

Výhody spolupráce s Cpl Jobs pri dočasnom pridelení:

  • flexibilné riešenie berúce do úvahy optimalizáciu nákladov,

  • účelný nárast počtu zamestnancov v závislosti od potrieb,

  • overené riešenie pre krátkodobé projekty,

  • stála kontrola zamestnanosti/počtu zamestnancov,

  • prístup k dočasným zamestnancom z vysoko kvalitnej siete kontaktov,

  • schopnosť rýchlo najať uchádzačov s kľúčovými zručnosťami.

Chcete sa o dočasnom pridelení zamestnancov dozvedieť viac? Ceníte si spoluprácu so skúsenými náborovými pracovníkmi s dokonalými vedomosťami o rôznych pracovných pozíciách?

Obráťte sa na nás.

Kontaktujte nás

Vyplňte formulár so svojimi údajmi a my sa s vami spojíme, aby sme spoločne prekonzultovali vaše náborové potreby.