Späť na blogy

Ako môžu firmy budovať udržateľnú budúcnosť?

Blog Img

V súčasnej chvíli čoraz viac čelíme globálnym problémom a výzvam v oblasti ochrany životného prostredia. Týkajú sa nielen našej krajiny a planéty, ale aj našej vlastnej budúcnosti a prosperity.

Úspešné firmy, ktoré premýšľajú o budúcnosti, si uvedomujú, že udržateľnosť je dôležitá pre dlhodobý úspech ich podnikania a môže im poskytnúť významné výhody z mnohých uhlov. Byť udržateľným podnikom je v dnešnej dobe istou príležitosťou na získavanie nových zákazníkov, ktorí čoraz viac vyhľadávajú udržateľné produkty a služby. Ďalšou výhodou je bezpochyby získanie konkurečnej výhody, udržanie existujúcich zamestnancov alebo získanie nových angažovaných zamestnancov. Najmä nastupujúca generácia Z, ktorá sa stáva čoraz významnejšou pracovnou silou, vyznáva najudržateľnejší životný štýl zo všetkých.

Aké kroky môžu spoločnosti podniknúť na zvýšenie udržateľnosti? Pripravili sme pre Vás niekoľko tipov a odporúčaní:

 • Vyberajte starostlivo Vašich dodávateľov - či už nakupujete kancelárske vybavenie, potraviny, alebo potrebujete zaistiť nejaké služby, vyberajte dodávateľov podľa lokálnej dostupnosti a podľa ich environmentálnej zodpovednosti.

 • Plánujte Vaše služobné cesty ekologicky - uprednostnite videokonferencie pred osobnými schôdzkami a ak je nutná pracovná cesta, použite vlak alebo inú verejnú dopravu, kedykoľvek je to možné.

 • Implementujte prácu z domu alebo hybridný pracovný model - home office je jedným z trendov udržateľnosti a je veľmi efektívny. Vďaka práci z domu sa zníži počet áut na cestách a spotreba energie v kancelárskych budovách, čím sa znížia celkové emisie skleníkových plynov a spotreba fosílnych palív.

 • Doložte Vaše aktivity ekologickou certifikáciou - najtransparentnejším spôsobom, ako doložiť svoje tvrdenia, je nechať si ich potvrdiť nezávislou treťou stranou, a teda požiadať o certifikáciu (napr. eertifikácia FSC, PEFC, EU Ecolabel, EcoVadis).

 • Vytvorte interný tím zodpovedný za riadenie a zapojenie zamestnancov do udržateľných aktivít.

 • Zorganizujte zmysluplný teambuilding - využite možnosti teambuildingu na dobrovoľníctvo v ekologických projektoch, ako je napríklad sadenie stromov alebo zber odpadkov.

 • Vyberajte udržateľné darčeky a marketingové predmety - pri výbere marketingových reklamných predmetov a darčekov pre zákazníkov a zamestnancov sa uistite, že sú vyrobené z ekologických a udržateľných materiálov. Skvelou voľbou môžu byť aj zero-waste darčeky.

 • Šetrite elektrickou energiou - skontrolujte svojho poskytovateľa elektriny a prejdite na obnoviteľné zdroje, pokiaľ je to možné. Pri odchode z kancelárie vypínajte všetku elektroniku. Ideálne je mať v kancelárii predlžovacie káble s vypínačom, ktorým pri odchode jednoducho vypnete súčasne počítač, monitor aj tlačiareň.

 • Vzdelávajte svojich zamestnancov na túto tému prostredníctvom workshopov, informačných newsletterov alebo súťaží a organizujte firemné akcie na podporu udržateľnosti - napríklad výmena oblečenia alebo kníh.

 • Plánujte Vaše firemné akcie udržateľne - preferujte udržateľných a lokálnych dodávateľov, obmedzte produkciu odpadu, voľte miesto Vašich akcií tak, aby ste znížili uhlíkovú stopu.

 • Obmena vozového parku - nové vozidlá kupujte s dôrazom na ekologické aspekty (elektro vozidlá, hybridné alebo vodíkové vozidlá).

 • Cestovanie do práce - Zaveďte zelené výhody, ako je podpora bicyklov alebo príspevok na cestovné verejnou dopravou.

 • Trieďte odpad - odstráňte odpadkové koše pri pracovných stoloch a do spoločných priestorov umiestnite koše na triedenie odpadu.

 • Okrem recyklácie využite aj upcykláciu - využite existujúce materiály a predmety, ktoré by ste inak vyhodili a premeňte ich na niečo nové a funkčné.

 • Upratujte ekologicky - používajte ekologické produkty na upratovanie Vašich kancelárií.

 • Offsetujte svoju uhlíkovú stopu podporou miestnych ekologických projektov.

 • Eliminujte používanie jednorazových plastov vo Vašich kanceláriách a poskytnite vhodné alternatívy.

 • Bezpapierová kancelária - namiesto papierovej formy môžete používať moderné aplikácie, ktoré sú intuitívne a užívateľsky prívetivé.

 • Buďte transparentní a dokladajte svoje tvrdenie dátami a konkrétnymi faktami.

 • Nechajte vykonať posúdenie udržateľnosti certifikovanou spoločnosťou a riaďte sa ich odporúčaniami na zlepšenie.

 • Zdieľajte informácie o Vašich udržateľných aktivitách - podeľte sa o svoje úspechy na Vašich webových stránkach a sociálnych sieťach.

 • Vytvorte zelenú kanceláriu - živé rastliny v kancelárskom interiéri znižujú množstvo oxidu uhličitého, zachytávajú prachové častice a zvyšujú vlhkosť vzduchu. Rastliny v interiéri taktiež znižujú hladinu hluku a celkovo zlepšujú priestorovú akustiku v miestnosti.

 • Zaveďte dobrovoľnícke dni v rámci ktorých sa zamestnanci môžu venovať napríklad ekologickým aktivitám.

 • Zaveďte ekologické výzvy - existuje mnoho medzinárodných dní, ktorých cieľom je zmierniť negatívny dopad na životné prostredie. Zapojte sa ako firma do týchto aktivít. Môže ísť napríklad o európsky deň bez áut (22.9.), svetový deň životného prostredia (5.6.), deň krajiny (22.4.) a ďalší.

 • Starajte sa o zdravie vašich zamestnancov - udržateľná firma by mala dbať na udržateľnosť práce svojich zamestnancov. S tým súvisí poskytovanie dobrých pracovných podmienok, starostlivosť o ich psychický a mentálny well-being aj celkový work-life balance tak, aby ich vlastné fungovanie vo firme bolo dlhodobo udržateľné.

Najväčšou výzvou nie je nové opatrenia zaviesť, ale motivovať zamestnancov, aby ich dodržiavali. Vzdelávajte a motivujte ich a nechajte ekologické zmýšľanie prerásť celou vašou firemnou kultúrou a umožnite všetkým sa zapojiť a priložiť ruku k dielu.