Späť na blogy

3 dôležité postoje, na ktoré sa zamerať pri pohovore

Blog Img

​​Je zrejmé, že pre každú pozíciu potrebujeme iný súbor vlastností, ktoré nám pomôžu lepšie vykonávať naše úlohy. Kým však dostaneme svoju vysnívanú pracovnú ponuku, čakajú nás pracovné pohovory. Existujú univerzálne vlastnosti, ktoré môžu náborového pracovníka (recruitera) zaujať a prinútiť ho, aby si vás zapamätal? Tu je niekoľko návrhov, na čo sa zamerať.

Porozumenie

Interview je len ... rozhovor. Na to, aby fungoval hladko, je potrebné vzájomné porozumenie. Počúvaním toho, čo hovorí náborový pracovník, dávate najavo svoj záujem. V priebehu svojich argumentov a odpovedí sa riaďte aspektmi, ktoré nastoľuje pýtajúci sa. Sústreďte sa na jeho otázky.

Nejde len o samotnú konverzáciu ale aj o to pokúsiť sa čo najviac porozumieť druhej strane. Umožní vám to lepšie porozumieť samotnej kultúre spoločnosti a pozícii. Počas rozhovoru môžete byť v strese. Nemyslite na samotný rozhovor, ale na jeho výsledky. Na začiatku stretnutia sa zhlboka nadýchnite, zrelaxujte a preneste sa do prítomného okamihu. Nasmerujte svoje myšlienky na aktuálnu situáciu. Náborový pracovník takto uvidí, že máte záujem o pracovnú pozíciu.

Čo v prípade, ak niečomu nerozumiete alebo neviete odpovedať na otázku? Pýtajte sa, žiadajte vysvetlenie - to naznačuje, že chcete porozumieť. Týmto sa dostanete o krok vpred k získaniu pozície.

 

Zainteresovanosť

Táto vlastnosť má veľa do činenia s porozumením. Vďaka nej sa zapojíte do konverzácie a aktívne v nej zotrváte. Gestikulácia a primeraná modulácia hlasu vám pomôžu vyjadriť svoju zaangažovanosť. Nejde však len o pretvárku, ale o to byť sám sebou – zamerajte sa na prirodzenosť. Pamätajte si, že pohovor je profesionálne stretnutie a pristupujte k tak k nemu.

Zaangažovanosť má v náborovom kontexte aj ďalší aspekt. Pri pohovore sa vás personalista spýta na vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti a náplň práce. Použite príklady, ukážte, koľko úsilia ste venovali danému projektu alebo ako ste sa správali v stresovej / záťažovejsituácii. Stručne vysvetlite problém, ukážte, čo ste urobili, aby ste ho vyriešili, a zhrňte výsledky.

 

Buďte pripravený

Je dôležité, aby ste počas rozhovoru jasne ukázali, že viete, prečo ste na ňom. Pred stretnutím si premyslite, prečo ste si vybrali konkrétnu spoločnosť a pozíciu. Zhodnoďte svoje profesionálne skúsenosti s očakávaniami a úlohami vypísanými v pracovnom inzeráte. Navštívte webovú stránku spoločnosti a pozrite si podstránku „About us“, „Career“. Popremýšľajte, či zamestnávateľ popísal hodnoty spoločnosti, a zhodnoďte, ktoré z nich sú vám najbližšie.

Zamestnávateľa často zaujímajú vaše osobné dôvody, prečo sa uchádzate o zamestnanie v jeho spoločnosti. Prečo? Môžete sa stať členom spoločnosti, ktorú vytvárajú ľudia - je dôležité, aby zdieľali hodnoty a kultúru organizácie.