Späť na blogy

Ako napísať dobrý životopis so zameraním na financie

Blog Img

​​V oblasti náboru zamestnancov pracujem dlhé roky a mala som možnosť vidieť množstvo životopisov. Keď hľadáte nové zamestnanie v odbore financií, váš životopis predstavuje prvý dojem, a preto musí byť dobrý.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zamestnávatelia vyžadujú jasný, zrozumiteľný a detailný opis praktických skúseností. Kľúčové slová sú v životopise takisto veľmi dôležité.

Keď posielate svoj životopis agentúre alebo priamo zamestnávateľovi, osoba, ktorá ho dostane, nemusí byť nevyhnutne odborníkom na oblasť financií. Preto je dôležité prispôsobiť váš životopis a zvýrazniť vaše skúsenosti tak, aby sa jasne týkali popisu práce.

Rady na napísanie životopisu so zameraním na financie

Ponúkame vám zopár tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri písaní životopisu, pomocou ktorého sa môžete zviditeľniť pri uchádzaní sa o prácu vo finančnom sektore.

Formát

Životopis je veľmi dobré začať osobným profilom a zhrnutím vašej kvalifikácie. Predstavuje to jasný a priamy spôsob, ako okamžite zaujať personalistov z oblasti financií.

Napr. „začínajúci účtovník s ...-ročnou praxou“ alebo „kvalifikovaný účtovník s XXX v odbore a praxou.“

V celom životopise používajte zarážky a odseky, uľahčí to jeho čítanie. Ďalším dobrým tipom je mať v prípade potreby stále verziu vo Worde a vo formáte PDF. V ideálnom prípade by mal byť životopis dlhý maximálne 2 strany – skúste odstrániť pracovné skúsenosti, ktoré nie sú nevyhnutné.

Pracovné skúsenosti

Pri písaní o svojich skúsenostiach myslite na to, za čo ste boli zodpovední pri každej relevantnej úlohe a čo ste robili na týždennej alebo mesačnej báze.

Napr.: „bol som zodpovedný za spracovanie miezd pre viac ako 150 zamestnancov“, „mal som na starosti týždenný peňažný tok“, alebo „spracoval som viac než 2 000 faktúr každý mesiac/týždeň“.

Úspechy v zamestnaní sú vysoko cenené, a preto ak máte niečo, s čím sa môžete zamestnávateľovi pochváliť, napíšte to do vášho životopisu. Dbajte na to, aby vo vašej pracovnej histórii neboli žiadne medzery. Ak ste si vzali rok voľna kvôli cestovaniu, napíšte to tam.

Vzdelanie a kvalifikácia

Táto časť by mala byť krátka a mala by obsahovať len nevyhnutnú kvalifikáciu. Ak ste z oblasti účtovníctva, vždy uveďte, či ste čiastočne alebo úplne kvalifikovaný účtovník. Napr. „kvalifikácia CIMA, ACCA, ACA“.

Zamestnávateľov bude zaujímať vaša kvalifikácia v účtovníctve, a preto ju nezabudnite uviesť.

Čo sa týka vysokej školy, môžete uviesť váš odbor, no nemusíte uvádzať všetky predmety, ktoré ste absolvovali. Aj keď sa uchádzate o post pre absolventa, nie je potrebné uvádzať v životopise detailné informácie.

Technické zručnosti

Väčšina zamestnávateľov bude chcieť vedieť, aký softvér ste používali. Zvýraznite akékoľvek technické zručnosti, ktoré máte, ako napr. SAP, Oracle, SAGE, atď. Pripomíname vám, aby ste sa pri uvádzaní zručností držali opisu pracovného miesta.

Životopis šitý na mieru

Nikdy by ste nemali mať všeobecný životopis. Malé zmeny môžu byť dôležité. Dajte si záležať a napíšte životopis, ktorý vám v dlhodobom horizonte prinesie úžitok.

Vo vzdialenom pracovnom svete je toto hlavný spôsob, akým sa môžete prezentovať na papieri. Ak máte zručnosti, ktoré spoločnosť hľadá, zvýraznite ich a vystúpte z radu.

Mojou poslednou radou je, aby ste nechali personalistov pomôcť vám. Obráťte sa na personalistov v spoločnosti Cpl. Vždy vám vieme poradiť, ako napísať životopis.

Ďalšou radou je, aby ste boli pripravený na pracovných pohovoroch všetko doložiť. Ak máte veľa pracovných skúseností, je dôležité, aby ste boli schopný preukázať vaše odborné znalosti a to, čo ste sa na každej pracovnej pozícii naučili.

Ak máte otázky ohľadom životopisov, účtovníctva alebo finančného trhu v súčasnosti, obráťte sa na ktoréhokoľvek zamestnanca Cpl, ktorý vám ochotne pomôže.