Späť na blogy

Ako začleniť nových zamestnancov do tímu?

Blog Img
​​V dobe, keď firmy začínajú opäť prijímať nových zamestnancov, je dôležité vedieť, ako správne začleniť nových členov do tímu.

Začlenenie vašeho nového zamestnanca do tímu je veľmi dôležité. Môže zlepšiť možnosť udržania zamestnancov a zároveň im pomôcť prispôsobiť sa novej firemnej kultúre a cítiť sa pohodlnejšie pri vyjadrovaní obáv alebo pri zdieľaní nových nápadov.

Pokiaľ sa vám nedarí dobre začleniť nového zamestnanca do tímu, budú existujúci zamestnanci skôr rušení tým, že sa nový člen tímu bude vypytovať, kým sa bude snažiť zorientovať. To môže brániť začleneniu a ovplyvniť dobrú tímovú kultúru k horšiemu.

Skvelý onboardingový proces je zásadný pre začlenenie nových členov do tímu. Pokiaľ ste v minulosti mali problémy so začlenením nového zamestnanca alebo sa má do vášho tímu čoskoro niekto pridať, zvážte vyskúšanie niektorých nižšie uvedených nápadov.

1.Pripravte súčasný tím

Nová osobnosť s novými schopnosťami a názormi zmení dynamiku zvyšku tímu. Mali by ste oznámiť, aká je rola nového človeka, jeho skúsenosti a zručnosti, aby ste tím nadchli a zaistili vrúcne prijatie.

Uistite sa, že ste svojmu tímu poskytli čas na prípravu, nech už ide o zaučenie, prideľovanie rolí, zmenu pracovných stolov alebo pridanie do systémov pre prácu na diaľku. Zásadný je jednoduchý email alebo krátka schôdzka, ktorá bude informovať váš tím o príchode nového zamestnanca.

2.Priraďte kolegu - sprievodcu

Jedným z najjednoduchších spôsobov ako zaistiť, aby sa nový človek rýchlo zapojil, je pripradiť mu niekoho, koho sa môže opýtať jednoduché otázky ako kam ukladať súbory alebo kedy je najlepšie obedovať. Dobrým spôsobom, ako toho dosiahnuť, je systém kolegov „sprievodcov“. Títo sprievodcovia poskytnú vedenie, ktoré ide nad rámec tradičného školenia. Mal by to byť niekto, kto pozná firemnú kultúru.

Systém sprievodcov by mal povzbudiť zamestnancov, aby sa s nováčikmi podelili o tipy, nástroje, znalosti a techniky, ktoré sa naučili z predchádzajúcich pracovných skúseností. Určite novým členom tímu nepriraďujeme ako sprievodcu nadriadeného. Najlepšie je párovať k sebe rovnaké alebo podobné pozície. Je taktiež dôležité zahrnúť formálne zdokumentovaný proces, ktorú stanovuje povinnosti sprievodcov a veci, ktorými by sa mali zaoberať behom niekoľkých prvých týždňov alebo mesiacov zamestnania.

3.Nastavenie zariadenia a postupy

Prvý dojem je dôležitý. Uistite sa, že pre vášho nového člena tímu máte pripravené všetko vybavenie, ktoré pre svoju prácu potrebuje, a že je oboznámený so zásadami a postupmi spoločnosti od prvého dňa.

V závislosti od jeho funkcie to môže byť niečo tak jednoduché ako je usporiadanie dokumentov s pravidlami a počítač/notebook spolu so všetkými vecami s logom spoločnosti, ktoré spoločnosť ponúka, ako napríklad pero, zápisník, podložka pod myš, atď.

Mnohé spoločnosti dnes ponúkajú kompletný uvítací balíček, vďaka ktorému sa nový člen týmu bude cítiť cenený. Nech už je váš proces akýkoľvek, zaistite, aby ste mali všetko pripravené a aby nová osoba vedela čo príde (pokiaľ pracuje na diaľku) alebo čo môže očakávať, keď do práce príde v prvý deň.

4.Dajte novým kolegom vedieť, kto sú zúčastnené strany

Organizačná schéma je skvelý spôsob, ako ilustrovať formálnu hierarchiu vašej spoločnosti ale rovnako dôležité je venovať čas vysvetľovaniu neformálnej siete a interných osvedčených postupov. Na koho sa obracať v prípade potreby, aký je najľahší spôsob ako kontaktovať kolegov, kto sú ľudia, ktorí vedia, čo sa udeje skôr ako sa to stane, a existujú potenciálne problematickí zamestnanci, o ktorých by mal váš nováčik vedieť? Takéto drobnosti môžu začínajúceho zamestnanca ukľudniť a učiniť nové interakcie menej stresujúcimi.

5.Zamestnajte ich

Prvý a nasledujúce týždne budú pre nového zamestnanca náročné a preto by školenie na pracovisku malo byť vopred naplánované. Formálne úvodné školenia sú skvelé a zefektívňujú proces pre všetkých nových zamestnancov. Pokiaľ vaša spoločnosť nemá úvodný školiaci program, uistite sa, že máte pre nového zamestnanca dostatok práce, školiacich dokumentov, informácií o spoločnosti a možností socializácie počas celej doby jeho nástupu.

Často s nováčikmi komunikujte, zvlášť pokiaľ začínajú na novej pozícii na diaľku z domu. Behom prvého týždňa alebo dvoch môže byť taktiež dobré zorganizovarť neformálnu aktivitu, ktorá im pomože sa usadiť a klásť otázky uvoľnenejším spôsobom.

Pokiaľ nemáte nápady na aktivity, čo sa so zamestnancami dajú robiť i z domu, môžete využiť napríklad kvízy cez Zoom, Kahoot, bingo alebo online hry. Nech už si vyberiete čokoľvek, skúste zahrnúť aktivitu, ktorá podporuje tímovú prácu a vyhnete sa tak nepríjemnému tichu.

Cieľom dobrého onboardingu je správne začleniť nového člena tímu do spoločnosti. Mal by sa vo firme cítiť dobre, vedieť, ako organizácia funguje a jasne chápať, čo sa od neho očakáva.

Procesy zaučovania sa budú u jednotlivých osôb líšiť. Napríklad k človeku na seniornej pozícii budeme pristupovať inak, ako ku človeku bez pracovných skúseností. Výsledky by však mali byť rovnaké. Začlenenie nových zamestnancov môže byť nákladné a časovo náročné, ale pokiaľ bude spravené správne, ušetrí čas aj peniaze z dlhodobého hľadiska.

Spoločnosť Cpl je globálnym poskytovateľom talentových riešení pre všetky typy spoločností, od start-upov až po nadnárodné spoločnosti vo všetkých odvetviach. Pokiaľ chcete prediskutovať, ako môžeme pomôcť vašej firme, kontaktujte nás a rezervujte si bezplatnú konzultáciu.